BM. Bàtxelor en Disseny Multimèdia

Introducció: 

Converteix-te en un integrador tecnològic!
No esperis ... fes que passi!

Les empreses TIC busquen cada vegada més perfils professionals tecnològics i polivalents, que dominin diverses disciplines: usabilitat, disseny, creativitat, tecnologia, contingut digital, guió, anàlisi de públics objectius, investigació i concepte. En definitiva, professionals que puguin treballar com a integradors tecnològics per empreses líders en l'àmbit nacional i internacional, en un sector en creixement i amb inserció laboral del 100%

Per això a La Salle Open University (UOLS) volem formar-te en una professió de futur i ajudar-te a trobar feina.

El nostre Bàtxelor en Disseny Multimèdia és un programa oficial de 180 crèdits ECTS (3 anys) de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i et proporcionarà accés a màsters universitaris oficials europeus.

És una molt bona opció per als teus estudis universitaris, ja que en 3 anys estaràs preparat per la teva inserció en el món laboral. A més, si procedeixes de cicle formatiu de grau superior (DAM, DAW, ASIX, STI, A3DJEI), podrem reconèixer-te fins a un màxim de 60 crèdits ECTS, el que equival a un curs acadèmic.

El Bàtxelor en Disseny Multimèdia et permetrà créixer professionalment i disposar de més sortides professionals. Podràs treballar en indústries web, de cinema, fotografia, gamificació (ludificació), videojocs, televisió, instal·lacions interactives, app mòbil, música i audio. 

Ara és a les teves mans una forma nova d'aprendre:

 • Programa pràctic i professionalitzador
 • Adaptat per complet als requisits que demanen les empreses
 • Orientat especialment a persones amb inquietuds professionalitzadores
 • Sense classes teòriques passives
 • Amb avaluació contínua
 • Flexibilitat i autonomia en el teu aprenentatge per organitzar-te com millor et vagi

Si ets una persona motivada per la tecnologia, que has apostat per una formació professionalitzadora i vols dedicar-te a una professió versàtil i amb futur, el nostre Bàtxelor en Disseny Multimèdia és el teu programa.

En UOLS estarem encantats d'assessorar-te en els teus estudis.

CENTRES COL·LABORADORS:

A qui es dirigeix: 

Per l'ingrés al Bàtxelor en Disseny Multimèdia recomenem una formació d’ensenyament mitjà en l’àmbit científic-tecnològic i un perfil amb les següents característiques:

- Inquietud de formació professionalitzadora.
- Curiositat i interès per les innovacions i els desenvolupaments tecnològics.
- Vocació artística i creativa.
- Imaginació i capacitat d’abstracció.
- Constància i esperit de superació.
- Competència lingüística en anglès.

El nostre Bàtxelor en Disseny Multimèdia està pensat per totes aquelles persones que vulguin adquirir una formació universitària oficial sòlida, i al mateix temps molt pràctica, que els capacita laboralment per:

- Analitzar, dissenyar i implantar productes, projectes i serveis multimèdia.
- Desenvolupar aplicacions mòbils (Android i iOS).
- Dissenyar pàgines i aplicacions web.
- Posar en funcionament i/o administrar sistemes i servidors de continguts en entorns interactius.
- Impulsar la seva pròpia empresa.

 

 

Objectius: 

L’objectiu fonamental del nostre Bàtxelor en Disseny Multimèdia no és proporcionar-te coneixements teòrics avançats, si no dotar-te de les eines, capacitats i coneixements necessaris per enfrontar-te exitosament als reptes que et planteja el teu futur entorn laboral.

Els titulats del Bàtxelor en Disseny Multimèdia estan capacitats per exercir càrrecs de responsabilitat en l’àmbit de les tecnologies, tant en la direcció i desenvolupament de projectes com en serveis, amb la qual cosa disposen de les competències i habilitats per:

 • Conceptualitzar i desenvolupar entorns virtuals d’interacció sense ninguna limitació en el suport de la comunicació (internet, dispositius mòbils, etc....) ni en l’àmbit concret d’aplicació (educació, cultura, medicina, simulació, etc....).
 • Afrontar amb èxit els reptes que es plantegen en l’entorn laboral actual i futur mitjançant l’aplicació dels coneixements, domini d’eines i les capacitats i actituds adquirides.
Programa: 

El programa acadèmic del Bàtxelor en Disseny Multimèdia està organitzat en tres cursos acadèmics (180 crèdits ECTS) de dos semestres cada un. Cada semestre està organitzat en assignatures de 6 o 8 crèdits ECTS (excepte el Projecte final de Bàtxelor, que té 10 i 12).

El pla d’estudis inclou assignatures obligatòries (138 crèdits ECTS), assignatures optatives (24 crèdits ECTS) i crèdits de lliure elecció (18 crèdits ECTS).

Les assignatures optatives i els crèdits de lliure elecció et permetran adaptar els teus estudis a les teves necessitats o preferències.

A més, si procedeixes de cicle formatiu de grau superior (DAM, DAW, ASIX, STI, A3DJEI), podrem reconèixer-te fins a un màxim de 60 crèdits ECTS, el que equival a un curs acadèmic.

Les assignatures s’estructuraran en els següents mòduls:

 • Multimèdia: Modelat i animació 3D, Narrativa digital, Producció i edició audiovisual, Creació de móns virtuals, Videojocs I i Videojocs II.
 • Programació i sistemes informàtics: Xarxes d’ordinadors, Introducció a la programació, Programació avançada, Programació hipermèdia, Disseny d’aplicacions mòbils, Bases de dades, i Projectes web. 
 • Metodologia: Disseny i utilitat i Disseny d’interfases i accessibilitat. 
 • Projectes: Gestió de projectes, Projecte final de Bàtxelor I i Projecte de Bàtxelor II.
 • Assignatures optatives: Aquest mòdul està format per tres assignatures de 8 crèdits ECTS cada una d’elles, a escollir entre les següents, encara que no sempre s’ofereixen totes elles: Instal·lacions interactives, Aplicacions mòbils iOS, Projecte interactiu, Enginyeria del software, Administració de bases de dades, Sistemes operatius, Pràctiques a empresa I, i Pràctiques a empresa II.
 • Lliure elecció. S’estructura en tres blocs de 6 crèdits ECTS cada un d’ells. Poden correspondre a pràctiques a empreses.


Descarrega el resum del contingut de las assignatures aquí

PRIMER CURS
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Modelat i animació 3D (8) Narrativa digital (8)
Xarxes d'ordinadors (6) Producció i edició audiovisual (8)
Introducció a la programació (8) Introducció a la programació (8)
Disseny i usabilitat (8) Programació hipermedia (6)SEGON CURS
SEMESTRE 3 SEMESTRE 4
Disseny d'aplicacions mòbils(8) Creació de mons virtuals (8)
Bases de dades (6) Projectes web (8)
Disseny de interfícies i accessibilitat (8) Gestió de projectes (6)
Optativa I (8) Optativa II (8)TERCER CURS
SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
Videojocs I (6) Videojocs II (6)
Lliure elecció I (6) Lliure elecció II (6)
Optativa III (8) Lliure elecció III (6)
Projecte final de bàtxelor I (10) Projecte final de bàtxelor II (12)
Titulació: 

Els estudis de Bàtxelor en Disseny Multimèdia de la nostra universitat són uns estudis oficials de tres cursos acadèmics (180 crèdits ECTS), emmarcats en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que et donaran també accés a estudis oficials de Màster en aquest Espai.

Metodologia: 

Al Bàtxelor en Informàtica combinem dues metodologies docents diferents. D'una banda una metodologia basada en Project-Based Learning (PBL) i per una altra una metodologia més clàssica basada en sessions magistrals, pràctiques, apunts i problemes.

 • Metodologia Project-Based Learning (PBL)

Amb la metodologia PBL, afrontes un projecte complex on els teus companys i tu heu de desenvolupar tasques que portareu a terme a mitjà termini. En PBL aprens i adquireixes habilitats a mesura que vas desenvolupant el projecte que afrontes. El PBL és clarament una metodologia learning by doing.

En PBL, la motivació i el fil argumental de l'aprenentatge és el projecte a realitzar: en funció d'aquest, assisteixes a seminaris, consultes, bibliografia, manuals o apunts, discuteixes amb els teus companys de grup (mitjançant fòrums i videoconferències) i amb el professor (que fa les funcions de cap de projecte o de company sènior). Desenvolupes d'aquesta manera habilitats transversals (habilitats de negociació, capacitat d'organització de grups i de resolució de conflictes), que et seran molt útils en la teva vida professional futura.

Aquest procés d'aprenentatge en PBL és anàleg al que sovint es dóna en el món laboral real, en el qual primer sol donar-se el problema a resoldre i en funció d'aquest adquireixes els coneixements i desenvolupes les aptituds necessàries per resoldre-ho. A diferència del món real, però, en PBL els reptes que has d’afrontar es dissenyen tenint en compte criteris pedagògics.

 • Metodologia convencional

En la docència basada en metodologies convencionals (sessions, apunts, pràctiques, resolució de problemes, treballs d'avaluació contínua, exàmens) es presenten primer els coneixements sobre una matèria (mitjançant sessions, apunts, classes) i després es porten a la pràctica (mitjançant pràctiques, problemes treballs d'avaluació contínua).

Té l'avantatge de permetre una adquisició molt estructurada de coneixements i habilitats, i és molt recomanable per a l'aprenentatge de certes matèries fonamentals o molt estructurades. Aquesta metodologia és la base de la majoria d'implementacions d'estudis virtuals o presencials a tot el món. És també la metodologia escollida en la major part de les assignatures del nostre bàtxelor.

Professors

 • Meritxell Aragonès
  Mentora de Modelat i animació 3D

  Llicenciada en Enginyeria Multimèdia per La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull. Qualificada com a matrícula d’honor pel seu projecte de fi de carrera, “Estudi i aplicació de MoCap facial i corporal sobre un curtmetratge 3D”. Durant la seva trajectòria professional s’ha especialitzat en les tecnologies aplicades al modelat de sistemes i la seva aplicació a l’animació 3D. Va ser directora MoCap en el curtmetratge d’animació 3D “Sumer”, curt guanyador en diversos festivals arreu del món i actualment desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit dels sistemes d’animació 3D tant a nivell tècnic com docent.

 • Àlex Arañó
  Mentor de Programació hipermèdia

  Enginyer Superior en Informàtica i Multimèdia per La Salle-Universitat Ramon Llull. Des de 1999, combina la seva dilatada experiència docent en universitat amb la creació d'empreses de programari. És soci fundador de TwenTIC, MiPuntuacion.com, Alboard Network SL i Nicelounge. S’ha especialitzat en la gestió i direcció de projectes (metodologies àgils, SCRUM, Kanban) i llenguatges de programació (C, Java, Perl, Visual Basic, OpenGL, VRML, .Net, director).

 • Paloma Bañuls
  Mentora de Creació de mons virtuals

  Llicenciada en Belles Arts, especialitat en dibuix, i Màster en Sistemes Interactius. Compta amb àmplia experiència com a docent en disseny web i com a dissenyadora gràfica i multimèdia. Especialitzada en e-learning, disseny d'aplicacions multimèdia, usabilitat, animació i motion graphics.

 • William Bromberg
  Mentor d’Anglès

  Llicenciat en Ciències Polítiques per la George Mason University i Màster en Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professor d’anglès a Blanquerna-Universitat Ramon Llull, a més d’editor i traductor de la seva revista universitària Aloma, i a La Salle Open University. També és examinador oficial de la certificació CLUC, Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes).

 • Guillem Casacuberta
  Mentor de Bases de Dades

  Graduat en Enginyeria Informàtica per La Salle-Universitat Ramon Llull i finalista del Premi Disrupt Europe 2014 Hackathon. Expert en programació (Java, SQL, PHP, Android, Phyton, C, HTML); Bases de dades (MySQL, MongoDB, Oracle) y Frameworks (Symfony2-PHP, Laravel-PHP).

 • August Climent Ferrer
  August Climent Ferrer
  Director i coordinador del Bàtxelor en Informàtica, Bàtxelor en Disseny Multimèdia

  El Dr. August Climent és director, coordinador i professor dels estudis d’informàtica i multimèdia de la Universitat Oberta La Salle (UOLS) i professor titular d'Enginyeria de la Computació a l'Escola d'Enginyeria La Salle (URL) des de 1986. És Enginyer Tècnic de Sistemes Electrònics, Enginyer en Electrònica, i Doctor en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull. Els seus estudis inclouen també un MBA a la Universitat Ramon Llull i Manhattan College (Nova York, USA).

  Ha estat coordinador dels estudis d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica, Enginyeria Informàtica i del Grau en Enginyeria Informàtica a La Salle Campus Barcelona, URL, on també va participar en el procés d’implantació de Bolonia en els estudis d’enginyeria. Ha impartit docència en les àrees d’arquitectura d’ordinadors, sistemes digitals i microprocessadors, bases de dades i programació. La seva recerca s’ha centrat en els sistemes distribuïts, control de concurrència, intel·ligència de negoci i la tecnologia aplicada a l’educació.

  També ha participat en set projectes de recerca competitius, en més de trenta ponències en congressos de recerca, escrit cinc llibres tècnics en l’àmbit de la enginyeria i dirigit dues tesis doctorals així com més de 180 projectes finals de carrera. Pertany a comitès científics de múltiples congressos de recerca i ha participat en el comitè d’organització de quatre congressos en l’àmbit de la enginyeria i l’educació.

 • Blai Climent
  Mentor de Disseny de programació orientat a objectes / Programació avançada

  Enginyer Aeronàutic especialitzat en sistemes de navegació aèria per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha participat en projectes R + D com a expert en mètodes numèrics i simulacions CFD. Disposa de publicacions en revistes indexades i ponències en congressos científics en l'àmbit del càlcul computacional per a aplicacions aeroespacials. Té experiència com a analista i desenvolupador IT amb l'ús de llenguatges de programació Java, .net i disseny web. Actualment, desenvolupa la seva carrera professional com Analista en el sector de Business Analytics.

 • Anna Escurriola
  Mentora de Producció i edició audiovisual

  Llicenciada en Belles Arts, especialitat en disseny gràfic i imatge, és dissenyadora i editora visual amb àmplia experiència professional en la producció audiovisual i el disseny gràfic. Actualment és Co-Directora de la productora cinematogràfica i Estudi Creatiu '' kilogram Box ''. La primera producció realitzada ha estat la pel·lícula documental "Socotra: The Hidden Land", 2014, de la qual és Editora, Co-Guionista i Co-productora. També té experiència en edició de videoclips i enregistraments en viu de concerts i obres de teatre.

 • Josep Maria Espasa
  Mentor en Narrativa digital

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya i llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. Amb àmplia experiència en el món docent des de l'any 2000 i en l’elaboració de productes audiovisuals per a la formació i la difusió. Docent de jornades tècniques a la Generalitat de Catalunya.

 • Lluís Fuentes
  Mentor d’Economia

  Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE. A més de mentor a La Salle Open University, és professor de Gestió Econòmica Financera i Projectes de Disseny i Comercialització de nous productes al Màster en Gestió de Projectes de La Salle Campus Barcelona-Ramon Llull. Director d’Expansió i responsable de l’estratègia comercial a Grup Pulit.

 • Ángel Galindo
  Mentor de Xarxes d’ordinadors

  Enginyer Superior en Electrònica. Creador del curs “Embedded and Real-Time Linux Development” a La Salle-Universitat Ramon Llull, i de “Programació en Android a la Universitat de Barcelona (UB). Professor al departament d’Enginyeria Electrònica de la UB i d’Enginyeria Informàtica a La Salle Campus Barcelona-Ramon Llull.

 • Enric Gibert
  Mentor d’Introducció als ordinadors

  Experimentat Enginyer Informàtic i Manager de Projecte Tècnic en Investigació i Desenvolupament avançat a Intel Barcelona Research Center –Inter Labs- de Intel Corporation, centre d’investigació a Barcelona en tècniques innovadores per incorporar en els futurs productes d’Intel. Amb sòlida experiència en el desenvolupament de software, arquitectura de computadors, microarquitectura, compiladors, execució de sistemes run-time, interaccions entre hardware i software, eines i metodologies de simulació i sistemes operatius.

 • Joaquín Ibáñez Marimon
  Mentor de Gestió de Projectes

  Enginyer Tècnic de Telecomunicacions-Equips Electrònics i Màster en Gestió de Projectes per La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull. Certificació PMP pel Project Management Institute (PMI). Te més de 15 anys d’experiència en la gestió de projectes, així com en la implantació de solucions relacionades amb els processos, tant productius com de negoci, en entorns multinacionals.

 • Jordi José Bazán
  Mentor de Projectes informàtics II

  Enginyer Tècnic de Sistemes per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Direcció i Gestió de les Tecnologies de la Informació per La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull. El seu projecte de final de carrera versa sobre el "Reaprofitament de Recursos Computacionals Estàndard per a la Creació d'un Clúster Càlcul". Àmplia experiència com a Responsable de Gestió de Projectes Informàtics i s’ha especialitzat en Direcció TIC, Tecnologies de la Informació, Arquitectura de Sistemes, Administració de sistemes i Gestió de proveïdors.

 • Judit Lacomba
  Mentora de Matemàtiques I / Matemàtiques II

  Enginyera Superior en Telecomunicacions per La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull amb àmplia experiència en la docència, especialitzada en tecnologia industrial, matemàtiques de totes les modalitats i sistemes digitals. Domini de la plataforma d'aprenentatge Moodle i el programari de gestió Clickedu. Centra la seva activitat de recerca en la tecnologia aplicada al aprenentatge, innovació i competitivitat en l'educació.

 • Albert Lladó
  Mentor de Legislació informàtica

  Partner de l'àrea de Govern, Riscos i Compliment normatiu d'AUREN, President (2008-12) i actual vocal d'Estratègia d'ISACA Barcelona (soci fundador), enginyer de telecomunicacions, MBA, Màster Universitari en Direcció Internacional i gestió de la innovació tecnològica, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, Lead Auditor ISO22301 (Continuïtat de negoci) i ISO 27001, amb més de 25 anys d'experiència en l'Auditoria i Consultoria enfocades al Govern, Gestió de Riscos, compliment normatiu, control intern de processos de negoci, corporate compliance. Ha realitzat diferents ponències a Espanya i en congressos internacionals (sobre Governance / Compliance), així com articles i whitepapers. Imparteix formació en col·legis professionals, institucions, universitats i escoles de negocis.

 • Raúl Morón
  Mentor de Projectes web / Entorns de programació web

  Web developer i Agile Developer. Amplis coneixements en tecnologies web i experiència de treball en entorns de gran escala. Interès en l'experiència d'usuari. Anàlisi de de detecció de colls d'ampolla, optimització de processos locals i globals, particionat lògic de dades i supervisió de codi. Domini de Databases: Oracle Mysql 5.1 Certified Developer. PL / SQL Oracle DB BackendEnd: PHP5 / SPL, POO, TDD, Design Patterns. C, C ++, Java FrontEnd: Javascript, jQuery, HTML5, CSS3, Mobile UX. Amplis coneixements de Atlassian Crucible & Atlassian Jira QA: Selenium, Jenkins Organització: Agile & SCRUM. Sistemes: Coneixements UNIX / Linux Comunicació.

 • Dolors Pou
  Mentora de Disseny d'interfícies i accessibilitat

  Llicenciada en Ciències de la Comunicació, màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial, Doctorand en "Continguts a l'era digital". Ha desenvolupat tota la seva carrera en l'àmbit del món digital, aplicat també a la docència. Especialitzada en experiència d'usuari, desenvolupament d'estratègies digitals i multicanalitat, i ecommerce. Premi Awards of Excelence 2005 pel reportatge multimèdia "Desmuntant Dalí". Bronze, 13a edition The Malofiej Prizes, 2005. Prize Digital Journalism, "Jose M Porquet", 2005.

 • Carmen Soler
  Mentora de Projectes de programació

  Enginyera Informàtica per La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull, dedicada a la docència des de 2007. Professora titular d'assignatures relacionades amb l'àmbit del desenvolupament de programari i experiència com a analista programadora i programadora. Especialista en eines Eclipse, Netbeans, Visual Studio, CVS i Subversion. Certificació professional Microsoft Certified Solution Developer.

 • Lydia Sorribes
  Mentora de Seguretat Informàtica

  Enginyera Superior de Telecomunicacions Especialitat Electrònica per La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull. Ha desenvolupat la seva carrera professional com a experta en seguretat informàtica en el sector de la banca, en empreses com BBVA i Unnim Banc. Disposa de nombroses certificacions professionals en gestió i auditoria dels sistemes d'informació: CISA, CISM, CRISC, OPST, OPSA, PCN.

 • Pau Villegas
  Mentor de Disseny i usabilitat

  Graduat en Disseny Gràfic per l’Escola d’art de Manresa i Llicenciat per la UAB. Compta amb una àmplia experiència en el disseny suports i materials gràfics destinats a l'ensenyament, i en la docència. És especialista en Indesign, Illustrator, Photshop i Muse. Actualment desenvolupa la seva carrera professional com a docent i com a dissenyador a Kids&Us en el departament de disseny realitzant suports i materials didàctics destinats a l’ensenyament

Pròximes convocatòries: 
Data d'inici:Dilluns, 3 Octubre, 2016
Data final:Divendres, 4 Octubre, 2019
Ficha curso: 

Format:online.
Idioma: Espanyol (recursos didàctics en Espanyol i/o Anglès)
Durada: 3 anys
Crèdits: 180 crèdits ECTS
Activitats síncrones: realització de trobades online o activitats síncrones setmanals tant amb els professors de les diferents assignatures com amb els companys amb els que s’estan realitzant els diferents projectes.