Defensa Tesi Doctoral del Sr. Alberto Antolí Méndez: 13 de desembre 2017

Enviar a un amigo
Defensa Tesi Doctoral del Sr. Alberto Antolí Méndez: 13 de desembre 2017
15/11/2017

Us informem que amb data 16 d'octubre 2017 la Comissió de Doctorat de la Universitat Oberta La Salle va admetre a tràmit la Tesi elaborada pel Sr. Alberto Antolí Méndez i dirigida pel Dr. José Daniel Barquero Cabrero titulada La subrogación (total o parcial) del crédito en el ordenamiento jurídico español. Un exemplar de la Tesi està disponible a la Secretaria de la Universitat fins el 30 de novembre 2017 per tal que pugin consultar-la els doctors/es interessats/des, i si s'escau, formular les observacions que considerin oportunes al Registre de la Universitat.La previsió de l'acte de defensa és el dimecres 13 de desembre 2017 a les 12h a la Universitat Oberta La Salle.